Myshoroom

Att hyra sjuksköterska är en sak – att behålla den en annan

Ingen vårdgivare vill behöva förlora en kompetent duktig sjuksyrra. Det är som bekant inte särskilt enkelt att hitta nya sjuksköterskor som kan ersätta dem som går vidare till andra tjänster. Därför är det viktigt att inte bara hitta ett bemanningsföretag från vilket ni kan hyra sjuksköterska –ni vill även kunna behålla personen ifråga över tid. Att rekrytera personal är nämligen ett resurskrävande jobb som gör det viktigt att hålla kvar kompetent personal.

Det finns trots allt fler tillgängliga jobb för sjuksköterskor att söka än vad det finns lämpliga kandidater för dessa tjänster. Därmed är det inte bara att hyra sjuksköterska hur som helst – dessa personer vet att de kan vara kräsna med vilka jobb de tar på sig. Läs vidare för att få tips på hur ni kan behålla kompetenta sjuksyrror över tid efter att ha hyrt in dessa!

Så kan du hyra sjuksköterska och säkerställa att ni får behålla denne

Har ni bestämt er för att hyra sjuksköterska och på så vis bemanna upp just er arbetsplats med ytterligare kompetens? Grattis, detta är ett första och väldigt viktigt steg i processen. Nu är det dock viktigt att ni får behålla denna kompetens över tid. Detta kan ni bland annat göra genom att:

  • Välkomna personen in i gruppen på rätt sätt. När ni väljer att ta in sjuksköterskor via ett bemanningsföretag kan ni räkna med att dessa är kompetenta och skickliga yrkespersoner. De är redo att komma igång omedelbart och kan redan från dag ett bidra med sin kompetens. Med detta sagt är det ändå viktigt att ni ger dem en bra start genom att välkomna dem in på arbetsplatsen på rätt sätt. Den/de person(er) som ni hyr in behöver få all information som krävs samt presenteras för sina kollegor och medarbetare.
  • Visa uppskattning för er personal. Det är också viktigt att ni visar uppskattning för de personer som inte tillhör den ordinarie personalstyrkan. Det är lätt hänt att de konsulter som hyrs in annars känner sig lite utfrysta och utanför den ordinarie gruppen.
  • Glöm inte att fira. Ni kanske inte kan stänga ner en hel vårdavdelning mitt på dagen för att fira. Men försök att hålla det lättsamt och roligt, och se till att engagera hela teamet på ett eller annat sätt.